Αρχείο Διαβουλεύσεων

Ανάπλαση λαϊκής αγοράς

Διεξάγεται από: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Βήμα Διαβούλευσης Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί και έχει περάσει στο αρχείο.
Έναρξη: 26/06/2017
Λήξη:04/07/2017

Ονοματοδοσία γεφυρών

Διεξάγεται από: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Βήμα Διαβούλευσης Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί και έχει περάσει στο αρχείο.
Έναρξη: 20/04/2017
Λήξη:30/05/2017

Δημόσια διαβούλευση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Τρικκαίων

Διεξάγεται από: Δήμος Τριικκαίων, Τμήμα Εμπορίου και Υπηρεσιών
Βήμα Διαβούλευσης Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί και έχει περάσει στο αρχείο.
Έναρξη: 02/12/2016
Λήξη:02/01/2017
3 αποτελέσματα.

Αναφορές Διαβουλεύσεων

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις