Στοιχεια Διαβουλευσης

Δημόσια διαβούλευση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Τρικκαίων

Διεξάγεται από: Δήμος Τριικκαίων, Τμήμα Εμπορίου και Υπηρεσιών
Βήμα Διαβούλευσης Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί και έχει περάσει στο αρχείο.
Έναρξη: 02/12/2016
Λήξη:02/01/2017
 

Πληροφοριακό Υλικό

Περίληψη Συζήτησης

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Αποτέλεσμα Διαβούλευσης

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις