Στοιχεια Διαβουλευσης

Ονοματοδοσία γεφυρών

Διεξάγεται από: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Βήμα Διαβούλευσης Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί και έχει περάσει στο αρχείο.
Έναρξη: 20/04/2017
Λήξη:30/05/2017
 

Πληροφοριακό Υλικό

  • Απόφαση
  • Γνωμοδότηση σχετικά με την ονοματοθεσία των γεφυρών του Ληθαίου ποταμού εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης των Τρικάλων

Περίληψη Συζήτησης

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Αποτέλεσμα Διαβούλευσης

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις