Στοιχεια Διαβουλευσης

Ανάπλαση λαϊκής αγοράς

Διεξάγεται από: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Βήμα Διαβούλευσης Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί και έχει περάσει στο αρχείο.
Έναρξη: 26/06/2017
Λήξη:04/07/2017
 

Πληροφοριακό Υλικό

Περίληψη Συζήτησης

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Αποτέλεσμα Διαβούλευσης

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις