Λίστα διαβουλεύσεων

Πληροφορίες για συμμετοχή

 Για να συμμετέχετε στις διαβουλεύσεις του Δήμου Τρικκαίων, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι χρήστες

Ενεργές Διαβουλεύσεις

Ονοματοδοσία γεφυρών

Διεξάγεται από: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Βήμα Διαβούλευσης Η διαβούλευση βρισκεται στο στάδιο διεξαγωγής Συζήτησης.
Έναρξη: 20/04/2017
Λήξη:30/05/2017
1 αποτέλεσμα.